SEKRETESSMEDDELANDE

Senast uppdaterad December 24, 2020Tack för att du väljer att vara en del av vårt samhälle på Titta på Rapport, LLC, gör affärer som Titta på Rapport (AKA - watchrapport.com) ("Titta på Rapport (AKA - watchrapport.com)""we""us""vår"). Vi åtar oss att skydda din personliga information och din rätt till integritet. Om du har några frågor eller funderingar angående detta sekretessmeddelande eller vår praxis när det gäller din personliga information, vänligen kontakta oss på help@watchrapport.com.

När du besök vår hemsida https://watchrapport.com/ ("Webbplats"), använd vår mobilapplikation, använd vår Facebook-applikation, i förekommande fall ("App") och mer allmänt använda någon av våra tjänster ("Tjänster", som inkluderar Webbplats och App), vi uppskattar att du litar på din personliga information. Vi tar din integritet mycket seriöst. I detta sekretessmeddelande försöker vi på ett så tydligt sätt som möjligt förklara vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vilka rättigheter du har i förhållande till den. Vi hoppas att du tar dig tid att läsa igenom det noggrant, eftersom det är viktigt. Om det finns några villkor i detta sekretessmeddelande som du inte håller med, avbryt användningen av våra tjänster omedelbart.

Detta sekretessmeddelande gäller all information som samlas in genom våra tjänster (som, såsom beskrivs ovan, inkluderar vår Webbplats och App) samt relaterade tjänster, försäljning, marknadsföring eller evenemang.

Vänligen läs detta sekretessmeddelande noggrant eftersom det hjälper dig att förstå vad vi gör med informationen som vi samlar in.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. VAD INFORMATION SAMLAR VI?
2. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?
3. Kommer din information att delas med någon?
4. Vem kommer din information att delas med?
5. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅNINGSTEKNIKER?
6. ANVÄNDER VI GOOGLE MAPS PLATFORM APIS?
7. Hur hanterar vi dina sociala inloggningar?
8. VAD ÄR VÅR STÅNDPUNKT PÅ TREDJEPARTS-WEBBPLATSER?
9. HUR LÅNG HÅLLER VI DIN INFORMATION?
10. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?
11. Hämtar vi information från minderåriga?
12. VAD ÄR DINA PRIVACY RÄTTIGHETER?
13. KONTROLLER FÖR ATT INTE SPÅR FUNKTIONER
14. HAR KALIFORNIEN BOSTADAR SPECIFIKA PRIVACYRÄTTIGHETER?
15. GÖR VI UPPDATERINGAR TILL DETTA MEDDELANDE?
16. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?
17. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DATA VI FÅR IN FRÅN DIG?

1. VAD INFORMATION SAMLAR VI?

Personlig information som du avslöjar till oss

Kortfattat:  Vi samlar in personlig information som du tillhandahåller oss.

Vi samlar in personlig information som du frivilligt tillhandahåller oss när du registrera dig på tjänster, uttrycka intresse för att få information om oss eller våra produkter och tjänster när du deltar i aktiviteter på Tjänster eller på annat sätt när du kontaktar oss.

Den personliga informationen som vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss ​​och Tjänster, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. Den personliga informationen vi samlar in kan innehålla följande:

Personlig information tillhandahålls av dig. Vi samlar in namntelefonnummere-postadresserpostadresserJobb titlaranvändarnamnlösenordkontaktinställningarkontakt- eller autentiseringsdatafaktureringsadresseroch annan liknande information.

Betalningsuppgifter. Vi kan samla in nödvändiga uppgifter för att behandla din betalning om du gör inköp, till exempel ditt betalningsinstrumentnummer (till exempel ett kreditkortsnummer) och säkerhetskoden som är kopplad till ditt betalningsinstrument. All betalningsinformation lagras av Shopify . Du hittar deras länk (er) för sekretessmeddelande här: https://www.shopify.com/legal/privacy.

Inloggningsdata för sociala medier. Vi kan ge dig möjlighet att registrera dig hos oss med hjälp av dina befintliga kontouppgifter för sociala medier, som ditt Facebook-, Twitter- eller andra sociala mediekonto. Om du väljer att registrera dig på det här sättet samlar vi in ​​den information som beskrivs i avsnittet "Hur hanterar vi dina sociala inloggningar" Nedan.

All personlig information som du tillhandahåller oss måste vara sann, fullständig och korrekt och du måste meddela oss om ändringar av sådan personlig information.

Information samlas in automatiskt

Kortfattat:  Viss information - till exempel din IP-adress (Internet Protocol) och / eller webbläsares och enhetsegenskaper - samlas in automatiskt när du besöker vår Tjänster.

Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar i Tjänster. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (som ditt namn eller kontaktinformation) men kan innehålla enhets- och användningsinformation, såsom din IP-adress, webbläsar- och enhetsegenskaper, operativsystem, språkinställningar, hänvisningsadresser, enhetsnamn, land, plats , information om hur och när du använder vår Tjänster och annan teknisk information. Denna information behövs främst för att upprätthålla säkerheten och driften av vår Tjänster, och för våra interna analys- och rapporteringsändamål.

Liksom många företag samlar vi också in information via cookies och liknande tekniker.

Informationen vi samlar in inkluderar:
 • Logga och använda data. Logg- och användningsuppgifter är service-, diagnostik-, användnings- och prestationsinformation som våra servrar automatiskt samlar in när du öppnar eller använder vår Tjänster och som vi registrerar i loggfiler. Beroende på hur du interagerar med oss ​​kan loggdata innehålla din IP-adress, enhetsinformation, webbläsartyp och inställningar och information om din aktivitet i Tjänster (till exempel datum- / tidsstämplar som är associerade med din användning, sidor och filer som visats, sökningar och andra åtgärder du gör, till exempel vilka funktioner du använder), information om enhetshändelser (som systemaktivitet, felrapporter (kallas ibland "kraschdumpar" ) och hårdvaruinställningar).
 • Enhetsdata. Vi samlar in enhetsdata som information om din dator, telefon, surfplatta eller annan enhet som du använder för att komma åt Tjänster. Beroende på vilken enhet som används kan denna enhetsdata innehålla information som din IP-adress (eller proxyserver), enhets- och applikationsidentifieringsnummer, plats, webbläsartyp, maskinvarumodell Internetleverantör och / eller mobiloperatör, operativsystem och systemkonfiguration information.
 • Platsdata. Vi samlar in platsinformation som information om enhetens plats, som kan vara antingen exakt eller oprecis. Hur mycket information vi samlar in beror på typen och inställningarna på den enhet du använder för att komma åt Tjänster. Vi kan till exempel använda GPS och annan teknik för att samla in geolokaliseringsdata som berättar om din aktuella plats (baserat på din IP-adress). Du kan välja bort att låta oss samla in denna information antingen genom att vägra åtkomst till informationen eller genom att inaktivera din platsinställning på din enhet. Observera dock att om du väljer att välja bort kan du kanske inte använda vissa aspekter av tjänsterna.

Information som samlas in via vår app

Kortfattat:  Vi samlar in information om din geo-location, mobilenhet, pushnotifikationer, och Facebook-behörigheter när du använder vår app.

Om du använder vår app samlar vi också in följande information:
 • Geo-platsinformation. Vi kan begära åtkomst eller tillstånd till och spåra platsbaserad information från din mobila enhet, antingen kontinuerligt eller medan du använder vår app, för att tillhandahålla vissa platsbaserade tjänster. Om du vill ändra vår åtkomst eller behörighet kan du göra det i enhetens inställningar.
 • Åtkomst till mobilenheter. Vi kan begära åtkomst eller tillstånd till vissa funktioner från din mobila enhet, inklusive din mobila enhet sms-meddelanden, påminnelser, rum, bluetooth, och andra funktioner. Om du vill ändra vår åtkomst eller behörighet kan du göra det i enhetens inställningar.
 • Mobil enhetsdata. Vi samlar automatiskt in enhetsinformation (såsom ditt mobila enhets-ID, modell och tillverkare), operativsystem, versioninformation och systemkonfigurationsinformation, enhets- och applikationsidentifikationsnummer, webbläsartyp och version, maskinvarumodell Internetleverantör och / eller mobiloperatör, och IP-adress (eller proxyserver). Om du använder vår app kan vi också samla in information om telefonnätverket som är kopplat till din mobila enhet, din mobila enhets operativsystem eller plattform, vilken typ av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika ID och information om funktionerna i vår app du öppnat.
 • Pushnotifikationer. Vi kan begära att du skickar push-meddelanden om ditt konto eller vissa funktioner i appen. Om du vill välja bort att ta emot dessa typer av kommunikation kan du stänga av dem i enhetens inställningar.
 • Facebook-tillstånd. Vi har som standard tillgång till din Facebook grundläggande kontoinformation, inklusive ditt namn, e-post, kön, födelsedag, aktuell stad och profilbild-URL, samt annan information som du väljer att offentliggöra. Vi kan också begära åtkomst till andra behörigheter relaterade till ditt konto, till exempel vänner, incheckningar och liknande, och du kan välja att bevilja eller neka oss tillgång till varje enskilt tillstånd. För mer information om Facebook-behörigheter, se till Facebook-behörighetsreferens sida.
Denna information behövs främst för att upprätthålla säkerheten och driften av vår app, för felsökning och för våra interna analys- och rapporteringsändamål.

Information insamlad från andra källor

Kortfattat:  Vi kan samla in begränsad data från offentliga databaser, marknadsföringspartner, sociala medieplattformar, och andra externa källor.

För att förbättra vår förmåga att tillhandahålla relevant marknadsföring, erbjudanden och tjänster till dig och uppdatera våra register kan vi få information om dig från andra källor, såsom offentliga databaser, gemensamma marknadsföringspartner, anslutna program, dataleverantörer, sociala medieplattformar, såväl som från andra tredje parter. Denna information inkluderar postadresser, jobbet, e-postadresser, telefonnummer, avsiktsdata (eller användarbeteendedata), IP-adresser (Internet Protocol), sociala medieprofiler, webbadresser till sociala medier och anpassade profiler, i syfte att rikta reklam och marknadsföring av evenemang. . Om du interagerar med oss ​​på en social medieplattform med ditt sociala mediekonto (t.ex. Facebook eller Twitter) får vi personlig information om dig som ditt namn, e-postadress och kön. All personlig information som vi samlar in från ditt sociala mediekonto beror på ditt sociala mediakontos sekretessinställningar.

2. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?

Kortfattat:  Vi behandlar din information för ändamål baserade på legitima affärsintressen, uppfyllandet av vårt avtal med dig, efterlevnad av våra juridiska skyldigheter och / eller ditt samtycke.

Vi använder personlig information som samlas in via vår Tjänster för en mängd affärsändamål som beskrivs nedan. Vi behandlar din personliga information för dessa ändamål i beroende av våra legitima affärsintressen, för att ingå eller utföra ett avtal med dig, med ditt samtycke, och / eller för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. Vi anger de specifika behandlingsgrunder vi litar på bredvid varje syfte som anges nedan.

Vi använder informationen vi samlar in eller tar emot:
 • För att underlätta skapandet av konton och inloggningsprocessen. Om du väljer att länka ditt konto med oss ​​till ett tredjepartskonto (som ditt Google- eller Facebook-konto), använder vi den information du tillät oss att samla in från dessa tredje parter för att underlätta skapandet av konto och inloggningsprocess för att utföra kontrakt. Se avsnittet nedan "Hur hanterar vi dina sociala inloggningar" för ytterligare information.
 • För att publicera vittnesmål. Vi publicerar vittnesmål om vår Tjänster som kan innehålla personlig information. Innan vi lägger ut ett vittnesmål får vi ditt samtycke till att använda ditt namn och innehållet i vittnesmålen. Om du vill uppdatera eller ta bort din rekommendation, vänligen kontakta oss på privacy@watchrapport.com och var noga med att ange ditt namn, vittnesmål och kontaktinformation.
 • Begär feedback. Vi kan använda din information för att begära feedback och för att kontakta dig om din användning av vår Tjänster.
 • För att möjliggöra kommunikation mellan användare och användare. Vi kan använda din information för att möjliggöra kommunikation mellan användare och användare med varje användares samtycke.
 • För att hantera användarkonton. Vi kan använda din information för att hantera vårt konto och hålla det i funktionsdugligt skick.
 • För att skicka administrativ information till dig. Vi kan använda din personliga information för att skicka produkt-, service- och ny funktionsinformation och / eller information om ändringar i våra villkor och policyer.
 • För att skydda våra tjänster. Vi kan använda din information som en del av vårt försök att behålla vår Tjänster säker och säker (till exempel för bedrägeriövervakning och förebyggande).
 • Att upprätthålla våra villkor och villkor för affärsändamål, för att uppfylla lagar och lagar och i samband med vårt kontrakt.
 • Att svara på lagliga förfrågningar och förebygga skada. Om vi ​​får en stämning eller annan juridisk begäran, kan vi behöva inspektera de uppgifter vi har för att avgöra hur vi ska svara.

 • Uppfylla och hantera dina beställningar. Vi kan använda din information för att fullfölja och hantera dina beställningar, betalningar, returer och utbyten via Tjänster.

 • Administrera prisdrag och tävlingar. Vi kan använda din information för att administrera prisdrag och tävlingar när du väljer att delta i våra tävlingar.

 • Att leverera och underlätta leverans av tjänster till användaren. Vi kan använda din information för att ge dig den begärda tjänsten.

 • För att svara på användarförfrågningar / erbjuda support till användare. Vi kan använda din information för att svara på dina frågor och lösa eventuella problem du kan ha med användningen av våra tjänster.
 • För att skicka marknadsförings- och kampanjkommunikation Vi och / eller våra marknadsföringspartner från tredje part kan använda den personliga informationen du skickar till oss för våra marknadsföringsändamål, om detta är i enlighet med dina marknadsföringspreferenser. Till exempel när du uttrycker intresse för att få information om oss eller vår Tjänster, prenumerera på marknadsföring eller på annat sätt kontakta oss, samlar vi in ​​personlig information från dig. Du kan välja bort våra e-postmeddelanden när som helst (se "VAD ÄR DINA PRIVACY RÄTTIGHETER" Nedan).
 • Leverera riktad annonsering till dig. Vi kan använda din information för att utveckla och visa personligt innehåll och reklam (och arbeta med tredje part som gör det) skräddarsydda efter dina intressen och / eller plats och för att mäta dess effektivitet.
 • För andra affärsändamål. Vi kan använda din information för andra affärsändamål, såsom dataanalys, identifiera användartrender, bestämma effektiviteten i våra kampanjkampanjer och för att utvärdera och förbättra vår Tjänster, produkter, marknadsföring och din upplevelse. Vi kan använda och lagra denna information i aggregerad och anonymiserad form så att den inte associeras med enskilda slutanvändare och inte inkluderar personlig information. Vi använder inte identifierbar personlig information utan ditt samtycke.

3. Kommer din information att delas med någon?

Kortfattat:  Vi delar bara information med ditt samtycke, för att följa lagar, förse dig med tjänster, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla affärsförpliktelser.

Vi kan behandla eller dela dina uppgifter som vi har baserat på följande rättsliga grund:
 • Samtycke: Vi kan behandla dina uppgifter om du har gett oss specifikt samtycke till att använda din personliga information för ett specifikt syfte.
 • Legitima intressen: Vi kan behandla dina uppgifter när det är rimligt nödvändigt för att uppnå våra legitima affärsintressen.
 • Utförande av ett kontrakt: Där vi har ingått ett avtal med dig, kan vi behandla din personliga information för att uppfylla villkoren i vårt avtal.
 • Lagliga skyldigheter: Vi kan lämna ut din information där vi enligt lag är skyldiga att göra det för att följa tillämplig lag, statliga begäranden, ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller rättslig process, till exempel som svar på en domstol eller en stämning (inklusive som svar till offentliga myndigheter för att uppfylla nationella krav på säkerhet eller brottsbekämpning).
 • Vitalintressen: Vi kan lämna ut din information där vi anser att det är nödvändigt att utreda, förhindra eller vidta åtgärder angående potentiella kränkningar av vår policy, misstänkt bedrägeri, situationer som innebär potentiella hot mot någon persons säkerhet och olaglig verksamhet eller som bevis i tvister där vi är involverade.
Mer specifikt kan vi behöva behandla dina uppgifter eller dela din personliga information i följande situationer:
 • Affärsöverföringar. Vi kan dela eller överföra din information i samband med eller under förhandlingar om någon fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag.
 • Leverantörer, konsulter och andra tredjepartsleverantörer. Vi kan dela dina uppgifter med tredjepartsleverantörer, tjänsteleverantörer, entreprenörer eller agenter som utför tjänster för oss eller för våra räkning och kräver åtkomst till sådan information för att göra det arbetet. Exempel är: betalningshantering, dataanalys, e-postleverans, värdtjänster, kundservice och marknadsföringsinsatser. Vi kan tillåta utvalda tredje parter att använda spårningsteknik på Tjänster, vilket gör det möjligt för dem att samla in uppgifter för våra räkning om hur du interagerar med vår Tjänster över tid. Denna information kan bland annat användas för att analysera och spåra data, bestämma populariteten för visst innehåll, sidor eller funktioner och bättre förstå onlineaktivitet. Såvida inte det beskrivs i detta meddelande, delar vi inte, säljer, hyr eller handlar någon av dina uppgifter med tredje part för deras marknadsföringsändamål. Vi har kontrakt på plats med våra databehandlare, som är utformade för att skydda din personliga information. Detta innebär att de inte kan göra någonting med din personliga information om vi inte har instruerat dem att göra det. De delar inte heller din personliga information med någon organisation förutom oss. De förbinder sig också att skydda de uppgifter de innehar för våra räkning och att behålla den under den period vi instruerar.
 • Annonsörer från tredje part. Vi kan använda tredjepartsannonsföretag för att visa annonser när du besöker eller använder Tjänster. Dessa företag kan använda information om dina besök på vår webbplats (er) och andra webbplatser som finns i webbkakor och annan spårningsteknik för att kunna tillhandahålla annonser om varor och tjänster av intresse för dig.
 • Dotterbolag. Vi kan dela din information med våra dotterbolag, i vilket fall vi kommer att kräva att dessa dotterbolag respekterar detta sekretessmeddelande. Dotterföretag inkluderar vårt moderbolag och alla dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som är under gemensam kontroll med oss.
 • Affärspartners. Vi kan dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.
 • Erbjudande vägg. Vår app kan visa en "erbjudande vägg" från en tredje part. En sådan erbjudandevägg tillåter tredjepartsannonsörer att erbjuda virtuell valuta, gåvor eller andra föremål till användare i utbyte mot att acceptera och slutföra ett annonserbjudande. En sådan erbjudandevägg kan visas i vår app och visas för dig baserat på viss information, såsom ditt geografiska område eller demografiska information. När du klickar på en erbjudandevägg kommer du till en extern webbplats som tillhör andra personer och lämnar vår app. En unik identifierare, till exempel ditt användar-ID, kommer att delas med leverantören av erbjudande väggen för att förhindra bedrägeri och korrekt kreditera ditt konto med den relevanta belöningen. Observera att vi inte kontrollerar tredjepartswebbplatser och har inget ansvar i förhållande till innehållet på sådana webbplatser. Införandet av en länk till en tredje parts webbplats innebär inte att vi godkänner en sådan webbplats. Följaktligen ger vi ingen garanti avseende sådana tredjepartswebbplatser och vi ansvarar inte för förlust eller skada orsakad av användningen av sådana webbplatser. Dessutom, när du öppnar en webbplats från tredje part, var vänlig och förstå att dina rättigheter när du besöker och använder dessa webbplatser regleras av sekretessmeddelandet och användarvillkoren för användningen av dessa webbplatser.

4. Vem kommer din information att delas med?     

Kortfattat:  Vi delar bara information med följande tredje parter.

Vi delar och avslöjar endast din information med följande tredje parter. Vi har kategoriserat varje part så att du lätt kan förstå syftet med vår datainsamling och bearbetning. Om vi ​​har behandlat dina uppgifter baserat på ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnittet nedan med titeln "HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?".
 • Reklam, Direktmarknadsföring och Lead Generation
Google AdSense

5. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅNINGSTEKNIKER?

Kortfattat:  Vi kan använda cookies och annan spårningsteknik för att samla in och lagra din information.

Vi kan använda cookies och liknande spårningsteknologier (som webbfyrar och pixlar) för att komma åt eller lagra information. Specifik information om hur vi använder sådan teknik och hur du kan vägra vissa kakor anges i vårt Cookie-meddelande.

6. ANVÄNDER VI GOOGLE MAPS PLATFORM APIS?

Kortfattat:  Ja, vi använder API: er för Google Maps Platform för att tillhandahålla bättre service.

Denna Webbplats or App använder Google Maps Platform API: er som omfattas av Googles användarvillkor. Du kan hitta användarvillkoren för Google Maps Platform här. Mer information om Googles sekretesspolicy finns i den här länk. Vi hämtar och lagrar din plats på din enhet ("cache"). Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna i slutet av detta dokument.

7. Hur hanterar vi dina sociala inloggningar?     

Kortfattat:  Om du väljer att registrera dig eller logga in på våra tjänster med ett socialt mediekonto kan vi ha tillgång till viss information om dig.

Vår Tjänster ger dig möjlighet att registrera dig och logga in med dina kontouppgifter från sociala medier från tredje part (som dina Facebook- eller Twitter-inloggningar). Där du väljer att göra detta kommer vi att få viss profilinformation om dig från din leverantör av sociala medier. Profilinformationen vi får kan variera beroende på den aktuella leverantören av sociala medier, men kommer ofta att innehålla ditt namn, e-postadress, vänlista, profilbild samt annan information du väljer att offentliggöra på en sådan sociala medieplattform. Om du loggar in med Facebook kan vi också begära åtkomst till andra behörigheter relaterade till ditt konto, till exempel dina vänner, incheckningar och gillanden, och du kan välja att bevilja eller neka oss åtkomst till varje enskild behörighet.

Vi kommer att använda informationen vi får endast för de ändamål som beskrivs i detta sekretessmeddelande eller som på annat sätt görs klart för dig om relevanta Tjänster. Observera att vi inte kontrollerar, och är inte ansvariga för, annan användning av din personliga information av din tredjepartsleverantör av sociala medier. Vi rekommenderar att du granskar deras sekretessmeddelande för att förstå hur de samlar in, använder och delar din personliga information och hur du kan ställa in dina sekretesspreferenser på deras webbplatser och appar.
 
8. VAD ÄR VÅR STÅNDPUNKT PÅ TREDJEPARTS-WEBBPLATSER?

Kortfattat:  Vi ansvarar inte för säkerheten för all information som du delar med tredjepartsleverantörer som annonserar, men inte är anslutna till vår webbplats.

Vårt Tjänster kan innehålla annonser från tredje part som inte är anslutna till oss och som kan länka till andra webbplatser, onlinetjänster eller mobilapplikationer. Vi kan inte garantera säkerheten och integriteten för de uppgifter du tillhandahåller till tredje part. All information som samlas in av tredje part täcks inte av detta sekretessmeddelande. Vi ansvarar inte för innehåll eller sekretess och säkerhetspraxis och policyer från tredje part, inklusive andra webbplatser, tjänster eller applikationer som kan vara länkade till eller från Tjänster. Du bör granska policyn för sådana tredje parter och kontakta dem direkt för att svara på dina frågor.

9. HUR LÅNG HÅLLER VI DIN INFORMATION?

Kortfattat:  Vi förvarar din information så länge som behövs för att uppfylla de syften som anges i detta integritetsmeddelande om inte annat krävs enligt lag.

Vi behåller bara din personliga information så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i detta sekretessmeddelande, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (såsom skatt, redovisning eller andra juridiska krav). Inget syfte i detta meddelande kommer att kräva att vi behåller din personliga information längre än den tidsperiod som användare har ett konto hos oss.

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov för att behandla din personliga information kommer vi antingen att radera eller anonymisera sådan information, eller om detta inte är möjligt (till exempel eftersom din personliga information har lagrats i säkerhetsarkiv), kommer vi säkert lagra din personliga information och isolera den från all ytterligare behandling tills raderingen är möjlig.

10. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?

Kortfattat:  Vi strävar efter att skydda din personliga information genom ett system med organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda säkerheten för all personlig information vi behandlar. Trots våra skyddsåtgärder och ansträngningar för att skydda din information kan ingen elektronisk överföring över Internet eller teknik för lagring av information garanteras vara 100% säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberbrottslingar eller andra obehöriga tredje parter inte kommer att vara kunna besegra vår säkerhet och felaktigt samla in, komma åt, stjäla eller ändra din information. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din personliga information, överföring av personlig information till och från vår Tjänster är på egen risk. Du bör bara komma åt Tjänster inom en säker miljö.

11. Hämtar vi information från minderåriga?

Kortfattat:  Vi samlar inte medvetet data från eller marknadsförs till barn under 18 års ålder.

Vi begär inte medvetet data från eller marknadsför barn under 18 år. Genom att använda Tjänster, du intygar att du är minst 18 år eller att du är förälder eller vårdnadshavare för en sådan minderårig och samtycker till att en sådan mindre beroende använder Tjänster. Om vi ​​får veta att personlig information från användare under 18 år har samlats in kommer vi att inaktivera kontot och vidta rimliga åtgärder för att snabbt ta bort sådan information från våra register. Om du blir medveten om uppgifter vi kan ha samlat in från barn under 18 år, vänligen kontakta oss på privacy@watchrapport.com.

12. VAD ÄR DINA PRIVACY RÄTTIGHETER?

Kortfattat:  I vissa regioner, t.ex. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, har du rättigheter som ger dig större tillgång till och kontroll över din personliga information. Du kan när som helst granska, ändra eller avsluta ditt konto.

I vissa regioner (som Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) har du vissa rättigheter enligt tillämpliga lagar om dataskydd. Dessa kan inkludera rätt (i) att begära åtkomst och få en kopia av din personliga information, (ii) att begära rättelse eller radering; (iii) för att begränsa behandlingen av din personliga information; och (iv) i tillämpliga fall för dataportabilitet. Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att invända mot behandlingen av din personliga information. För att göra en sådan begäran, använd kontaktuppgifter nedan. Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med tillämpliga lagar om dataskydd.

Om vi ​​förlitar oss på ditt samtycke för att behandla din personliga information, har du rätten att återkalla ditt samtycke när som helst. Observera dock att detta inte kommer att påverka lagenligheten i behandlingen innan den återkallas, och inte heller kommer det att påverka behandlingen av din personliga information som utförs på grundval av lagliga bearbetningsgrunder med undantag för samtycke.
 
Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och du tror att vi olagligt behandlar din personliga information har du också rätt att klaga till din lokala dataskyddsmyndighet. Du hittar deras kontaktuppgifter här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Om du är bosatt i Schweiz finns kontaktuppgifterna för dataskyddsmyndigheterna här: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Om du har frågor eller kommentarer om dina integritetsrättigheter kan du mejla oss på privacy@watchrapport.com.

Kontoinformation

Om du när som helst vill granska eller ändra informationen i ditt konto eller avsluta ditt konto kan du:
 • Logga in på dina kontoinställningar och uppdatera ditt användarkonto.
 • Kontakta oss med hjälp av den angivna kontaktinformationen.
På din begäran om att avsluta ditt konto kommer vi att inaktivera eller ta bort ditt konto och information från våra aktiva databaser. Vi kan dock behålla viss information i våra filer för att förhindra bedrägeri, felsöka problem, hjälpa till med utredningar, genomföra våra användarvillkor och / eller uppfylla gällande lagkrav.

Cookies och liknande tekniker: De flesta webbläsare är inställda på att acceptera kakor som standard. Om du föredrar kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare för att ta bort kakor och för att avvisa kakor. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies kan detta påverka vissa funktioner eller tjänster i vår Tjänster. Att välja bort intressebaserad annonsering av annonsörer på vår Tjänster besök http://www.aboutads.info/choices/.

Välj bort e-postmarknadsföring: Du kan när som helst avsluta prenumerationen på vår e-postlista för marknadsföring genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen i e-postmeddelandena som vi skickar eller genom att kontakta oss med hjälp av informationen nedan. Du kommer sedan att tas bort från e-postlistan för marknadsföring - men vi kan fortfarande kommunicera med dig, till exempel för att skicka dig servicerelaterade e-postmeddelanden som är nödvändiga för administration och användning av ditt konto, för att svara på tjänsteförfrågningar eller för andra icke-marknadsföringsändamål. För att på annat sätt välja bort kan du:
 • Gå till dina kontoinställningar och uppdatera dina inställningar.
 • Kontakta oss med hjälp av den angivna kontaktinformationen.

13. KONTROLLER FÖR ATT INTE SPÅR FUNKTIONER

De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobilapplikationer inkluderar en Do-Not-Track ("DNT") -funktion eller inställning som du kan aktivera för att signalera din integritetspreferens att inte ha data om dina online-surfaktiviteter övervakas och samlas in. I detta skede har ingen enhetlig teknikstandard för att känna igen och implementera DNT-signaler slutförts. Som sådan svarar vi för närvarande inte på DNT-webbläsarsignaler eller någon annan mekanism som automatiskt kommunicerar ditt val att inte spåras online. Om en standard för online-spårning antas som vi måste följa i framtiden kommer vi att informera dig om denna praxis i en reviderad version av detta sekretessmeddelande. 

14. HAR KALIFORNIEN BOSTADAR SPECIFIKA PRIVACYRÄTTIGHETER?

Kortfattat:  Ja, om du är bosatt i Kalifornien får du specifika rättigheter beträffande tillgång till din personliga information.

California Civil Code avsnitt 1798.83, även känt som "Shine The Light" -lagen, tillåter våra användare som är bosatta i Kalifornien att begära och få från oss, en gång om året och utan kostnad, information om kategorier av personlig information (om någon) vi utlämnas till tredje part för direkt marknadsföringsändamål och namnen och adresserna på alla tredje parter som vi delade personlig information med under omedelbart föregående kalenderår. Om du är bosatt i Kalifornien och vill göra en sådan begäran, vänligen skicka din begäran skriftligen till oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.

Om du är under 18 år bor du i Kalifornien och har ett registrerat konto hos en tjänst, har du rätt att begära att oönskade uppgifter tas bort som du publicerar offentligt på Tjänster. För att begära att sådana uppgifter tas bort, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan och inkludera e-postadressen som är kopplad till ditt konto och ett uttalande om att du bor i Kalifornien. Vi kommer att se till att uppgifterna inte visas offentligt på Tjänster, men var medveten om att informationen kanske inte tas bort helt eller fullständigt från alla våra system (t.ex. säkerhetskopior etc.).

CCPA-sekretessmeddelande

California Code of Regulations definierar en "bosatt" som:

(1) varje individ som befinner sig i delstaten Kalifornien för annat än ett tillfälligt eller övergående syfte och
(2) varje individ som har hemvist i delstaten Kalifornien som är utanför delstaten Kalifornien för ett tillfälligt eller övergående syfte

Alla andra individer definieras som "icke-bosatta."

Om denna definition av "bosatt" gäller dig måste vi följa vissa rättigheter och skyldigheter angående din personliga information.

Vilka kategorier av personlig information samlar vi in?

Vi har samlat in följande kategorier av personlig information under de senaste tolv (12) månaderna:


Kategori


Exempel


Samlade in

A. Identifierare
Kontaktuppgifter, såsom riktigt namn, alias, postadress, telefon- eller mobilkontaktnummer, unik personlig identifierare, online-identifierare, Internetprotokolladress, e-postadress och kontonamn

JA

B. Personliga informationskategorier listade i Kaliforniens kundregister
Namn, kontaktinformation, utbildning, anställning, anställningshistoria och ekonomisk information

JA

C. Skyddade klassificeringsegenskaper enligt Kalifornien eller federal lag
Kön och födelsedatum

JA

D. Kommersiell information
Transaktionsinformation, köphistorik, finansiell information och betalningsinformation

JA

E. Biometrisk information
Fingeravtryck och röstavtryck

JA

F. Internet eller annan liknande nätverksaktivitet
Bläddringshistorik, sökhistorik, onlinebeteende, intresseinformation och interaktioner med våra och andra webbplatser, applikationer, system och annonser

JA

G. Geolokaliseringsdata
Enhetsplats

JA

H. Ljud, elektronisk, visuell, termisk, olfaktorisk eller liknande information
Bilder och ljud-, video- eller samtalsinspelningar skapade i samband med vår affärsverksamhet

JA

I. Professionell eller anställningsrelaterad information
Kontaktuppgifter för företag för att ge dig våra tjänster på företagsnivå, jobbtitel samt arbetshistorik och yrkeskvalifikationer om du söker jobb hos oss

JA

J. Utbildningsinformation
Studentposter och kataloginformation

NEJ

K. Slutsatser från annan personlig information
Slutsatser hämtade från någon av de insamlade personuppgifter som anges ovan för att skapa en profil eller sammanfattning om till exempel individens preferenser och egenskaper

NEJ


Vi kan också samla in annan personlig information utanför dessa kategorier där du interagerar med oss ​​personligen, online eller via telefon eller post i samband med:
 • Få hjälp via våra kundsupportkanaler;
 • Deltagande i kundundersökningar eller tävlingar; och
 • Underlätta leveransen av våra tjänster och svara på dina frågor.
Hur använder och delar vi din personliga information?

Titta på Rapport, LLC samlar in och delar din personliga information genom:
 • Riktade kakor / marknadsföringskakor
 • Sociala medier kakor
 • Beacons / Pixels / Taggar
 • Sociala medier plugins: Facebook, Twitter , Google och amason. Vi använder sociala mediefunktioner, som Facebook Gilla-knappen, och widgets, till exempel knappen 'Dela detta' på vår webbplats. Sådana funktioner kan behandla din IP-adress (Internet Protocol) och spåra vilken sida du besöker på vår webbplats. Vi kan placera en cookie för att funktionen ska fungera korrekt. Om du är inloggad på en viss sociala medieplattform och du interagerar med en widget eller knapp som tillhör den sociala medieplattformen kan denna information spelas in i din profil på en sådan sociala medieplattform. För att undvika detta bör du logga ut från den sociala medieplattformen innan du öppnar eller använder Tjänster. Sociala mediefunktioner och widgets kan vara värd för en tredje part eller vara värd direkt på vår webbplats. Dina interaktioner med dessa funktioner styrs av sekretessmeddelandena från de företag som tillhandahåller dem. Genom att klicka på en av dessa knappar godkänner du användningen av detta plugin och följaktligen överföringen av personlig information till motsvarande sociala medietjänst. Vi har ingen kontroll över kärnan och omfattningen av dessa överförda uppgifter samt deras ytterligare behandling.
Mer information om vår datainsamling och delningspraxis finns i detta sekretessmeddelande.

Du kan välja bort försäljning av din personliga information genom att inaktivera kakor i inställningar för cookiepreferens och klicka på länken Sälj inte min personliga information på vår hemsida.

Du kan kontakta oss via e-post på help@watchrapport.com, genom att ringa avgiftsfritt på (+ 800) 571-7765 XNUMX XNUMX, genom att besöka https://watchrapport.com/pages/contact-us, 297 Kingsbury Grade, svit 100 Lake Tahoe (Stateline) NV 89449, eller genom att hänvisa till kontaktuppgifterna längst ner i detta dokument.

Om du använder en auktoriserad agent för att utöva din rätt att välja bort kan vi neka en begäran om den auktoriserade agenten inte lämnar in bevis för att de har giltigt bemyndigade att agera för dina räkning.

Kommer din information att delas med någon annan?

Vi kan avslöja din personliga information med våra tjänsteleverantörer enligt ett skriftligt avtal mellan oss och varje tjänsteleverantör. Varje tjänsteleverantör är en vinstdrivande enhet som behandlar informationen för våra räkning.

Den aktuella listan över våra tjänsteleverantörer finns nedan.

Vi kan använda din personliga information för våra egna affärsändamål, till exempel för intern forskning för teknisk utveckling och demonstration. Detta anses inte vara "säljer" dina personuppgifter.

Titta på Rapport, LLC har lämnat följande kategorier av personlig information till tredje part för ett affärsmässigt eller kommersiellt ändamål under de senaste tolv (12) månaderna:

 • Kategori B. Personlig information, enligt definitionen i Kaliforniens kundregisterlag, såsom ditt namn, kontaktinformation, utbildning, anställning, anställningshistorik och ekonomisk information.

Kategorierna av tredje parter till vilka vi lämnade ut personlig information för ett affärs- eller kommersiellt syfte finns under "VEM KOMMER DIN DELNING MED DIN INFORMATION?".

Titta på Rapport, LLC har sålt följande kategorier av personlig information till tredje part under de senaste tolv (12) månaderna:
 • Kategori B. Personlig information, enligt definitionen i Kaliforniens kundregisterlag, såsom ditt namn, kontaktinformation, utbildning, anställning, anställningshistorik och ekonomisk information.

Kategorierna av tredje parter till vilka vi sålde personlig information är:

Dina rättigheter med avseende på dina personuppgifter

Rätt att begära radering av data - Begäran om radering

Du kan be om radering av din personliga information. Om du ber oss att radera din personliga information, kommer vi att respektera din begäran och radera din personliga information, med förbehåll för vissa undantag enligt lag, såsom (men inte begränsat till) utövandet av en annan konsument av hans eller hennes rätt till yttrandefrihet , våra efterlevnadskrav till följd av en laglig skyldighet eller någon behandling som kan krävas för att skydda mot olaglig verksamhet.

Rätt att bli informerad - Begär att få veta

Beroende på omständigheterna har du rätt att veta:
 • om vi samlar in och använder din personliga information;
 • kategorierna av personlig information som vi samlar in;
 • de syften för vilka den insamlade personliga informationen används;
 • om vi säljer din personliga information till tredje part;
 • kategorierna av personlig information som vi sålde eller avslöjade för affärsändamål;
 • kategorierna av tredje parter till vilka den personliga informationen såldes eller avslöjas för ett affärsändamål; och
 • affärsmässigt eller kommersiellt syfte för att samla in eller sälja personlig information.
I enlighet med tillämplig lag är vi inte skyldiga att tillhandahålla eller radera konsumentinformation som avidentifieras som svar på en konsumentförfrågan eller att omidentifiera enskilda uppgifter för att verifiera en konsumentförfrågan.

Rätt till icke-diskriminering för utövandet av en konsuments integritetsrättigheter

Vi diskriminerar inte dig om du utövar dina integritetsrättigheter.

Verifieringsprocess

När vi har fått din begäran måste vi verifiera din identitet för att avgöra att du är samma person som vi har informationen om i vårt system. Dessa verifieringsinsatser kräver att vi ber dig att tillhandahålla information så att vi kan matcha den med information som du tidigare har gett oss. Beroende på vilken typ av begäran du skickar kan vi till exempel be dig att tillhandahålla viss information så att vi kan matcha den information du ger med den information vi redan har registrerat, eller så kan vi kontakta dig via en kommunikationsmetod (t.ex. telefon eller e-post) som du tidigare har gett oss. Vi kan också använda andra verifieringsmetoder beroende på omständigheterna.

Vi använder endast personlig information i din begäran för att verifiera din identitet eller behörighet att göra begäran. I den mån det är möjligt kommer vi att undvika att begära ytterligare information från dig i syfte att verifiera. Om vi ​​dock inte kan verifiera din identitet utifrån den information som redan finns hos oss kan vi begära att du tillhandahåller ytterligare information i syfte att verifiera din identitet och för säkerhets- eller bedrägeribekämpningssyfte. Vi kommer att radera sådan ytterligare information så snart vi har verifierat dig.

Andra integritetsrättigheter
 • du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter
 • du kan begära korrigering av dina personuppgifter om den är felaktig eller inte längre relevant, eller be om att begränsa behandlingen av uppgifterna
 • du kan utse en auktoriserad agent för att göra en begäran under CCPA på dina vägnar. Vi kan neka en begäran från en auktoriserad agent som inte lämnar in bevis för att de har giltigt bemyndigade att agera för dina räkning i enlighet med CCPA.
 • du kan begära att välja bort framtida försäljning av din personliga information till tredje part. När vi har mottagit en begäran om att välja bort kommer vi att reagera på begäran så snart som möjligt, men senast 15 dagar från dagen för begäran.
För att utöva dessa rättigheter kan du kontakta oss via e-post på help@watchrapport.com, genom att ringa avgiftsfritt på (+ 800) 571-7765 XNUMX XNUMX, genom att besöka https://watchrapport.com/pages/contact-us, 297 Kingsbury Grade, svit 100 Lake Tahoe (Stateline) NV 89449, eller genom att hänvisa till kontaktuppgifterna längst ner i detta dokument. Om du har ett klagomål om hur vi hanterar dina uppgifter vill vi höra från dig.

15. GÖR VI UPPDATERINGAR TILL DETTA MEDDELANDE?     

Kortfattat:  Ja, vi kommer att uppdatera detta meddelande efter behov för att följa relevanta lagar.

Vi kan uppdatera detta sekretessmeddelande då och då. Den uppdaterade versionen kommer att anges med ett uppdaterad "reviderat" datum och den uppdaterade versionen träder i kraft så snart den är tillgänglig. Om vi ​​gör väsentliga ändringar av detta sekretessmeddelande kan vi meddela dig antingen genom att på ett framträdande sätt lägga upp ett meddelande om sådana ändringar eller genom att direkt skicka ett meddelande till dig. Vi uppmanar dig att granska detta sekretessmeddelande ofta för att få information om hur vi skyddar din information.

16. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?     

Om du har frågor eller kommentarer om detta meddelande kan du maila oss på privacy@watchrapport.com eller per post till:

Titta på Rapport, LLC
297 Kingsbury klass
suite 100
Lake Tahoe (Stateline), NV 89449
USA

17. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DATA FÖR DIG?     

Baserat på gällande lagar i ditt land kan du ha rätt att begära åtkomst till den personliga informationen vi samlar in från dig, ändra den informationen eller radera den under vissa omständigheter. För att begära att granska, uppdatera eller ta bort din personliga information, vänligen skicka en begäran genom att klicka här. Vi kommer att svara på din begäran inom 30 dagar.
Denna sekretesspolicy skapades med Termlys sekretesspolicygenerator.